Zielony stadion

Nowoczesność Stadionu to także ekologiczne rozwiązania regulowania zużycia energii oraz korzystania z wody deszczowej.

Określenie nowoczesny stadion oznacza nie tylko, iż obiekt wyposażony jest w infrastrukturę teleinformatyczną wysokiej jakości, gwarantuje najwyższy komfort uczestniczenia w widowiskach czy dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesny Stadion Gdańsk to także obiekt ekologiczny, obiekt z komputerowym systemem blokowej regulacji wykorzystania energii, regulacji temperatury i wentylacji poszczególnych pomieszczeń oraz z systemem wykorzystania wody deszczowej w codziennym funkcjonowaniu stadionu.

Stadion posiada cztery zbiorniki magazynujące wodę deszczową o łącznej pojemności 3150 m³. Woda zbierana systemem rynien wykorzystywana jest po przefiltrowaniu w toaletach oraz częściowo do podlewania murawy. Woda deszczowa stanowi ponad 1/3 zużycia wody na Stadionie Gdańsk. Roczne oszczędności w zużyciu wody pochodzącej z wodociągów to ponad pięć tysięcy metrów sześciennych (w roku 2015) co odpowiada pojemności prawie 30 tysięcy wanien kąpielowych. 5037 m³ wykorzystanej deszczówki to także równowartość rocznego średniego zużycia wody przez 1120 osoby w Polsce.

Schemat

 


 

Stadion Gdańsk korzysta również z nowoczesnego systemu komputerowego sterowania oświetleniem – sekcyjnego i czasowego regulowania wentylacją, klimatyzacją oraz systemem grzewczym. Wraz z doświadczeniem i wiedzą osób na co dzień zarządzających obiektem pozwala on na zdalne regulowanie funkcjonowania systemów, dostosowywania do bieżących potrzeb oraz ograniczanie zużycia energii elektrycznej w miejscach i czasie ograniczonego korzystania z poszczególnych części obiektu.

Jest to tak zwany system "uczący się" pracy obiektu, jego specyfiki i przez to optymalizujący korzystanie z energii. Wymagał on testowego funkcjonowania - poznawania obiektu - przez okres 10-12.2013. Od stycznia 2014 r. funkcjonuje w pełni generując znaczące ograniczenia zużycia energii.


Przejawem naszej odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze są także działania mające na celu zwiększenie liczby osób wybierających alternatywne dla samochodów środki transportu w podróży na wydarzenia odbywające się na Stadionie Gdańsk. Promujemy korzystanie z transportu publicznego we wszelkich informacjach przekazywanych na stronie internetowej i Fan Page na portalu Facebook Stadionu oraz wydawnictwach okolicznościowych.

W wielu przypadkach przy organizacji dużych wydarzeń na Stadionie Gdańsk partycypujemy w kosztach dojazdu zarówno pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej na i z przystanku SKM Gdańsk Stadion Expo jak i środków transportu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku. Dzięki udziałowi w kosztach na podstawie porozumień z operatorami poszczególnych środków transportu, Miastem Gdańsk i organizatorami wydarzeń, które Stadion gości, bilety na wydarzenie organizowane na Stadionie Gdańsk w wielu przypadkach umożliwiają uczestnikom darmowe korzystanie z komunikacji publicznej.

Zachęcamy także do przyjazdu na wydarzenia stadionowe rowerem, dla których przygotowano 366 miejsc parkingowych. Dobrym rozwiązaniem jest także spacer. Od głównych węzłów komunikacyjnych zdrowa piesza wędrówka zajmuje od 30 - SKM Politechnika, 45 - PKP Gdańsk Wrzeszcz, do 60 minut - PKP Gdańsk Główny.

 


 

Więcej o zielonym Stadionie:

01.03.2014 - Deszczówka do 25 tysięcy wanien kąpielowych
2014/2015 - Pieszo i rowerem na stadion