Lekcje Przedsiębiorczości - Edycja STADION

"Projektant to każdy, kto prowadzi do zmiany zaistniałej sytuacji na lepszą" Herbert Simon

Lekcje przedsiębiorczości - Edycja STADION to nowa odsłona programu organizowanego przez miasto Gdańsk i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. Tym razem uczniowie gimnazjów będą ćwiczyli kreowanie usług bądź produktów dla zdefiniowanego partnera biznesowego - Stadionu Gdańsk.

Cel przedsięwzięcia pozostaje niezmienny - kształtowanie wśród młodzieży takich cech jak: otwartość, gotowość do podejmowania inicjatywy, wyzwań i ryzyka oraz kreatywność.

Partnerami projektu Lekcje Przedsiębiorczości - Edycja STADION są Stadion Gdańsk oraz InvestGDA.

Logo

Lekcje Przedsiębiorczości - to program miasta Gdańska i Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, I edycja odbyła się w roku szkolnym 2014/2015.   Program ma na celu urozmaicenie prowadzonych lekcji dzięki wykorzystaniu gamifikacji i dedykowanej platformy internetowej, a wśród jego priorytetów wymienić można kreowanie wśród uczniów cech takich jak gotowość do podejmowania inicjatywy, wyzwań oraz ryzyka, otwartość i kreatywność.

Edycja STADION - jest to II etap Lekcji Przedsiębiorczości, który stawia przed uczniami nowe wyzwanie jakim jest zaprojektowanie usługi lub produktu dla konkretnego partnera biznesowego, Stadionu Gdańsk. Do realizacji zadania uczniowie wykorzystają doświadczenie zdobyte podczas I etapu programu, a zadania jakie będą musieli wykonać to m.in.: definiowanie odbiorców, pozyskiwanie partnerów, planowanie budżetu i weryfikacja rozwiązań i założeń. Realizując poszczególne etapy młodzież musi wykazać się samodzielnością oraz kreatywnością w generowaniu pomysłów. Cały projekt opiera się na metodzie design thinking.

Design Thinking - projektowanie skoncentrowane na użytkowniku to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o szczegółową analizę potrzeb i problemów użytkowników. Projektowanie usługi to proces kompleksowy polegający na:

 • poznaniu,
 • weryfikacji założonych celów,
 • diagnozowaniu realnych potrzeb klientów,
 • generowaniu rozwiązań i ich testowaniu.

Uczniowie stworzą zatem interdyscyplinarny zespół projektowy.

W proces projektowania usługi zaangażowani są zarówno przedstawiciele organizacji, dla której jest ona projektowana,jej odbiorcy oraz zewnętrzni eksperci

 

1) Promocja projektu na spotkaniu z dyrektorami gdańskich gimnazjów.

2) Zgłoszenie grup uczniów biorących udział w projekcie.

3) Szkolenie dla nauczycieli koordynujących prace uczniów.

4) Inauguracja projektu Lekcje Przedsiębiorczości - Edycja STADION na Stadionie Gdańsk.

5) 10 lekcji prowadzonych na podstawie scenariuszy przygotowanych przez STARTER we współpracy ze Stadionem Gdańsk (oraz praca samodzielna uczniów - kompletowanie informacji).

6) Warsztaty dla uczniów przygotowane przez STARTER z tworzenie profesjonalnych prezentacji.

7) Finał projektu Lekcje Przedsiębiorczość - Edycja STADION na Stadionie Gdańsk.

 

Dla uatrakcyjnienia projektu i zwiększenia motywacji uczniów wykorzystano innowacyjną metodę gamifikacji. Opiera się ona na wykorzystaniu mechanizmów angażowania znanych z gier - uczniowie wykonają zadania jako ćwiczenia pozalekcyjne, podejmowanie dodatkowych wyzwań jest dobrowolną decyzją. Za wykonywana zadania otrzymują jednak punkty i tokeny, które nauczyciel może następnie przeliczyć na ocenę, ponadto uczestnicy pojektu przyznają sobie odznaki motywacyjne będące nie tylko powodem do dumy, ale i wskazaniem silnych stron. Koncepcja została przemyślana tak, aby uczestnicy poczuli się wciągnięci w grę i planowali strategicznie swoje działania, podejmowali ryzyko lub zabezpieczali zgromadzone zasoby tokenami i odznakami.

 

W celu uwiarygodnienia koncepcji gry przygotowano, dedykowaną projektowi, platformę internetową pozwalającą na:

- uczniowie:

 • rozwiązanie ćwiczeń (wszystkie umieszczone są na platformie),
 • realizowanie zadań dodatkowych i quizów,
 • kontrolowanie postępów,
 • śledzenie zdobytych tokenów i odznak

- nauczyciele:

 • zarządzanie wszystkimi zadaniami,
 • kontrolowanie postępów uczniów,
 • weryfikacja realizacji zadań doskonalących,
 • przyznawanie punktów, tokenów i odznak.

Platforma pozwala zatem w prosty i łatwy sposób zarządzać lekcjami, komunikować się w grupie oraz planować swój rozwój, co jest niezbędne w gamifikacji.

Gamifikacja

 

Inkubator STARTER:

Karolina Rzepecka
nr tel. 58 731 65 89
e-mail: k.rzepecka@inkubatorstarter.pl

 

ORGANIZATORZY PROJEKTU:

Herb Gdańska
Starter

 

PARTNERZY PROJEKTU:

InvestGDA