Bezpieczny stadion

Bezpieczeństwo to nie tylko systemy zabezpieczeń i procedury ale także najlepsi specjaliści, doświadczenie i działania prewencyjne.

Stadion Gdańsk to obiekt wielokrotnie nagradzany między innymi za oryginalny wygląd czy dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niezwykle ważna wśród wszystkich wyróżnień jest wzorowa ocena stanu bezpieczeństwa Stadionu przyznawana w cyklicznych raportach Polskiego Związku Piłki Nożnej odnoszących się do organizacji meczy Ekstraklasy. Wysokie oceny otrzymuje organizacja stanowiska dowodzenia na Stadionie oraz obsługa wejść i wyjść stadionowych w czasie meczów Lechii Gdańsk. Wysokie oceny obsługa Stadionu otrzymuje także w zakresie zabezpieczenia meczy Reprezentacji Polski oraz koncertów i festynów. 

 


 

Imprezy masowe organizowane na Stadionie Gdańsk są w większości wydarzeniami biletowanymi. W kontroli i weryfikacji biletów pomocny jest system kołowrotów wyposażony w czytniki kodów paskowych i QR. Wokół Obiektu rozmieszczone są 84 kołowroty prowadzące do poszczególnych sektorów co usprawnia system przepływu ruchu, a tym samym pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

Foto 1

 


 

O zabezpieczenie wydarzeń odbywających się na Stadionie Gdańsk dba sztab wyszkolonych i doświadczonych specjalistów, którzy nadzorują przebieg imprezy z Centrum Dowodzenia czyli tzw. Sky Box'a. Jest to specjalne miejsce zlokalizowane nad trybuną czerwoną z widokiem na całą wewnętrzną część obiektu. W trakcie imprez swoją bazę mają tu m.in.: kierownik ds. bezpieczeństwa, koordynator medyczny stadionu, dowódca służb porządkowych i informacyjnych, spiker, przedstawiciele służb porządkowych i ratowniczych, oficer łącznikowy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W jednym miejscu pracują obok siebie osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprezy masowej oraz monitorowanie i rejestracja zachowań uczestników na Obiekcie i terenie przy stadionowym.

Foto 2


Warto nadmienić, że Stadion Gdańsk został zaprojektowany tak aby pozwalał w przypadku ewakuacji na szybkie przemieszczenie się osób z trybun i wnętrza stadionu do bezpiecznej strefy. Czas całkowitej ewakuacji zajmuje maksymalnie 8 minut.

 


 

Zastosowane na Stadionie Gdańsk systemy bezpieczeństwa są zgodne nie tylko z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz z wymogami UEFA. Nad bezpieczeństwem czuwa tu ponad 440 kamer (stałych i obrotowych), pracują one w systemie monitoringu CCTV. Pod ich zasięgiem jest cały teren wewnętrzny jak i teren przy Stadionie tj.: parkingi, drogi dojścia, bramy wejściowe, wjazdy, promenady, wejścia, korytarze, klatki, windy, trybuny, korytarze wewnętrzne, pomieszczenia, szatnie itd.

Foto 3


Stadion Gdańsk wyposażony jest również w Dźwiękowy System Ostrzegania (DSO), który pozwala na przekazywanie komunikatów we wszystkich przestrzeniach obiektu. Daje on pewność, iż wszystkie komunikaty zostaną przez odpowiednie osoby usłyszane. Jest to system nadrzędny wobec systemu nagłośnienia wydarzeń i automatycznie wycisza muzykę czy inne nadawane w danym momencie treści.

Istotnym w kontekście bezpieczeństwa jest również System Monitoringu Konstrukcji Dachu kontrolujący zachowania dachu w różnych warunkach atmosferycznych. Dach wyposażony jest w czujniki umieszczone w strategicznych miejscach, mające na celu odnotowywanie wszelkich form odkształceń i alarmowaniu w przypadku ich stwierdzenia. obejmuje także czujniki pomiaru temperatury powietrza jak i prędkości wiatru.

Schemat

Położenie punktów na rzucie stadionu.
Źródło: http://www.wilde-engineering.pl/

Foto 5

 


 

Odbywające się na Stadionie Gdańsk wydarzenia wspierane są organizacyjnie przez wolontariuszy. Za ich przygotowanie i koordynację odpowiada we współpracy z organizatorami wydarzeń Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Wolontariusze wspierają sprawną i bezpieczną organizację ruchu pieszego i samochodowego. Udzielają informacji na temat wydarzenia zarówno w przestrzeni miejskiej, węzłach komunikacyjnych, przy Stadionie oraz wspierają policjantów w kierowaniu ruchem.

Wsparcie wolontariuszy to głównie usprawnienie systemu informacji co bezpośrednio ma przełożenie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa uczestników wydarzeń. We współpracy z wolontariuszami widzimy także szansę na wsparcie ich rozwoju osobistego. W tym zakresie współpracujemy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku będącym między innymi operatorem Gdańskiego Programu Wolontariatu Miejskiego – programu szkoleń, integracji, rozwoju kompetencji osobistych wolontariuszy oraz pośredniczenia w ofertach wolontariatu.

Foto 6


Dbając o bezpieczeństwo nie ograniczamy się tylko do współpracy z organami państwowymi i samorządowymi ale także z organizacjami pozarządowymi zajmujących się bezpieczeństwem. Oprócz wspomnianego Centrum Wolontariatu współpracujemy także z Polskim Czerwonym Krzyżem. Dla pomorskich grup ratowniczych Polskiego Czerwonego Krzyża przygotowaliśmy warsztaty z zakresu zabezpieczenia imprez masowych na specyficznym terenie. Dla części grup była to pierwsza okazja na przetestowania swoich umiejętności na Stadionie.

 


 

Więcej o bezpiecznym Stadionie

23.11.2016 - 120 pracowników służb mundurowych ćwiczyło na Stadionie
20.09.2016 - Raport PZPN na temat bezpieczeństwa
20.03.2016 - Kongres pożarnictwa na Stadionie Energa Gdańsk
24.02.2016 - Defibrylator na Stadionie
24.07.2015 - Stadion w czołówce raportu PZPN
24.01.2015 - Relacja z warsztatów ratowniczych PCK
24.01.2015 - Pomorskie Warsztaty Ratownicze PCK
18.07.2014 - Stadion na piątkę z plusem
06.09.2013 - Wolontariusze Stadionu
04.09.2012 - Zostań stewardem na Stadionie