Odpowiedzialność Społeczna

Zarządzanie stadionem to proces kompleksowy, w którym oprócz sprawnego zarządzania infrastrukturą, w celu organizacji wydarzeń sportowych i rozrywkowych oraz przygotowania spotkań biznesowych, występuje także odpowiedzialność za swoje otoczenie. Zdajemy sobie sprawę, że Polsat Plus Arena Gdańsk jest nie tylko jednym z najładniejszych obiektów sportowych na świecie, ale także posiada duży potencjał wspierania rozwoju społecznego. Zależy nam i staramy się aby Stadion był katalizatorem i promotorem:

  • aktywnego spędzania czasu wolnego, zdrowego trybu życia i sportu powszechnego
  • inicjatyw rozwoju  społeczności lokalnych i współpracy
  • szacunku dla środowiska przyrodniczego.