Asystent kibica na mecz Polska – Belgia

13.09.2021

Zachęcamy się do zapoznania się z Asystentem Kibica obowiązującym na spotkanie Polska-Belgia w dniu 17.09.2021 (PIĄTEK)

Miasto Gdańsk oraz Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na mecz eliminacji do mistrzostw świata kobiet 2023 Polska – Belgia, który odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. na Polsat Plus Arena Gdańsk.

Możliwość wejścia na mecz od godz. 17:00.

 

Jak przygotować się do meczu i czego

spodziewać się w związku z obecną sytuacją.

* upewnij się, że Twój stan zdrowia pozwala na udział w meczu (nie masz objawów COVID-19),

* jeśli w ciągu ostatnich 14 dni uzyskałeś pozytywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2

lub miałeś kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2 - nie

przychodź na stadion,

* upewnij się, że posiadasz maseczkę ochronną, którą zasłonisz usta i nos – jest to warunek wejścia na stadion. Zgodnie z wymogami UEFA, nie zdejmuj maseczki przez cały okres pobytu na stadionie,

* podczas wchodzenia na stadion zdezynfekuj dłonie i rób to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

* poruszając się na stadionie utrzymuj bezpieczny dystans od innych uczestników imprezy (min. 1,5 m) oraz miej zawsze zasłonięte usta i nos,

* organizator jest uprawniony do wprowadzania dalszych obostrzeń jeśli są one uzasadnione ze względów bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na Stadionie (np. kontrola

temperatury ciała),

 

O której godzinie mogę wejść na stadion?

Organizator sugeruje przybycie na stadion  o godz. 17:00. W oczekiwaniu na mecz widzowie będzie możliwość

posłuchania muzyki a także zjedzenia posiłku w jednym z wielu punktów gastronomicznych.

 

Na bilecie znajdują się różne bramy. Którą wybrać?

Kibic dostanie się na stadion każdą z bram 8, 10, 11. Sugerujemy

wybór bramy, która znajduje się najbliżej sektora oznaczonego

na wejściówce. Dla ułatwienia przypominamy że bramy zlokalizowane

są odpowiednio: Brama 8 - przy ul. Żaglowej | Brama 10

- przy ul. Marynarki Polskiej | Brama 11 - przy ul. Uczniowskiej

 

Jak dotrę na stadion? Zbiorowy transport publiczny.

Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków transportu publicznego. Z dodatkowej komunikacji w dniu meczu został uruchomiony pociąg SKM (3 kursy)  na trasie Gdańsk Główny do przystanku Gdańsk Stadion Expo. Pozostała komunikacja zaplanowana jest według standardowych kursów. Z kierunku Gdyni oraz śródmieścia Gdańska pociągiem SKM można dojechać do przystanku

„Politechnika SKM”, a następnie udać się pieszo na Polsat Plus Arena Gdańsk. Wejściówki na mecz nie upoważniają do bezpłatnych przejazdów.

 

Parkingi

W najbliższym otoczeniu Stadionu dostępne będą miejsca parkingowe na parkingach P3, P4, P5 oraz P6 (Amber Expo). W dniu meczu na parkingu obowiązuje opłata 20 zł, płatne w parkometrze (płatność tylko kartą lub w bilonie. Dojazd do parkingów P3, P4,P5 oraz P4 będzie możliwy wyłącznie od ul. Żaglowej

 

Kibice niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne mogą zaparkować bezpłatnie na wyznaczonych miejscach na parkingu P3, P4 oraz P6 na podstawie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej.

Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych.

 

Wejściówki na mecz (kontrola)

Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu tożsa­mości z danymi zapisanymi na wejściówce. Wejściówki należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Wejściówka może być skon­trolowana wielokrotnie podczas pobytu na stadionie, dlate­go należy ją zachować przez cały czas, aż do końca imprezy. W przypadku trudności ze znalezieniem sektora lub miejsca nale­ży skorzystać z pomocy stewardów. Zabronione jest blokowanie przejść na promenadzie, przejściach czy schodach. Przed rozpo­częciem meczu należy zająć miejsce na trybunie. Stewardzi będą zwracali na to szczególną uwagę.

Uwaga! Wejściówka uprawnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia.

 

Wejściówki na mecz (do pobrania)

Jeśli wejściówki nie zostały pobrane w liczbie 13000, pozostają do­stępne na stronie https://bilety.lechia.pl/. W dniu meczu darmowe wejściówki będą możliwe również do pobrania w kasie (przy bramie 10).

 

Wejściówki na mecz (punkty obsługi)

W otoczeniu stadionu (przy bramie 10) oraz na samym stadionie zostaną utworzone specjalne punkty obsługi kibiców w kwe­stiach związanych z biletami (np. problemy z kodem kreskowym).

 

Bezpieczeństwo

Należy pamiętać, iż przechodząc przez którąkol­wiek ze stref kontroli i następnie wychodząc ki­bic nie będzie uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważną wejściówkę. Per­sonel pilnujący wejść może skontrolować zarówno kibiców oraz ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin im­prezy/stadionu zostaną wywieszone na bramach wejściowych na obiekt. Regulamin imprezy masowej z dokładną listą zabro­nionych przedmiotów dostępny jest na stronie www.polsatplusarenagdansk.pl.  Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom lub Policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji / zakończe­niu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać polecenia stewardów i spikera imprezy.

 

Dzieci

Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać wejściówkę. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające mecz. W sytuacji zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skon­taktować się z najbliższym stewardem.

 

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

Wejściówkę i ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, pasz­port, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka)

 

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np. maseczką, szalikiem, telefonem, portfelem, kluczami itp.), a w szczególności przedmioty określone jako zabro­nione. Nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / ple­caków, których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion.

 

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść na mecz?

Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

 

Czy na teren stadionu będzie można wnieść jakiekolwiek napoje?

Nie. Zakup napojów będzie możliwy w licznych kioskach gastro­nomicznych.

 

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne i kamery video?

Stewardzi mogą odmówić wnie­sienia na teren imprezy oraz zabronić używania w trakcie meczu profesjonalnej kamery vi­deo lub pro­fesjonalnego aparatu fo­tograficzne­go. Dotyczy to wyłącznie w i e l k o g a ­barytowych / fotore­porterskich urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz z długim, wy­miennym obiektywem.

 

Regulamin imprezy masowej POLSKA - BELGIA:

REGULAMIN_IMPREZY_MASOWEJ-POLSKA-BELGIA (5.35 MB)

Najbardziej aktualna wersja ASYSTENTA KIBICA:

Asystent_Kibica POLSKA-BELGIA (1.31 MB)

PARKINGI POLSKA-BELGIA (002)-1
PARKINGI POLSKA-BELGIA