Zasady wejścia na Stadion Energa Gdańsk w dniu 24.06.2020r.

23.06.2020
Poniżej przedstawiamy zasady wejścia na Stadion Energa Gdańsk obowiązujące podczas meczu Lechia Gdańsk – Piast Gliwice w dniu 24.06.2020.

W związku z ogłoszonym w dniu 12 czerwca 2020r. rozporządzeniem Rady Ministrów – zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzone zostały następujące regulacje dotyczące meczów piłki nożnej PKO Ekstraklasy:

AVICIIPARTS008_na_www

 

1. Nałożono na widza obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie obiektu. Wyjątek stanowi sprawdzenie tożsamości w punkcie kontroli dostępu do Stadionu lub na żądanie stewardów, konsumpcja żywności i napojów.

2. Zezwolono na udostępnienie publiczności co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie. Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca na widowni nie dotyczy:

  • widza z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
  • widza z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • widza z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
  • widzów wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

3. Wprowadzono obowiązek elektronicznej sprzedaży biletów w celu uniknięcia gromadzenia się osób oraz konieczności dezynfekowania kolejnych stref stadionowych.

4. Wprowadzono regulaminowy zakaz wnoszenia na obiekt bagażu podręcznego w postaci plecaków i toreb. W celu uniknięcia gromadzenia się osób oraz konieczności dezynfekowania kolejnych stref stadionowych punkt depozytowy w dniu meczowym nie będzie czynny.

5. Nałożono na widza obowiązek zajęcia miejsca siedzącego wyznaczonego na bilecie wstępu. Organizator przypomina o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu na trybunach obiektu zgodnie z obowiązującym rygorem sanitarnym. W skrajnych przypadkach zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia kibica z terenu imprezy masowej.

6. Nałożono na widza obowiązek zachowania bezpiecznej odległości w celu zapobiegania grupowania się osób, w tym na udostępnionych parkingach stadionowych, obszarach wejść na stadion, ciągach komunikacyjnych oraz punktach gastronomicznych.

7. Wprowadzono ograniczenia dotyczące korzystania z toalet publicznych, gdzie maksymalna liczba osób przebywających jednorazowo odpowiadać musi liczbie kabin w danym zespole toalet. Stewardzi zobowiązani są do zarządzania kolejkami w taki sposób, aby zachowane zostały możliwie maksymalne odległości pomiędzy osobami oczekującymi.

8. Wprowadzono obowiązek dezynfekcji rąk widzów w punkcie kontroli dostępu do Stadionu oraz weryfikacji ich wiedzy pod kątem ww. obostrzeń.

Ponadto w dniu meczowym zaleca się aby:

- pojazdy były parkowane na co drugim miejscu parkingowym, przy braku możliwości pozostawienia samochodu we wskazany sposób, należy zachować maksymalny dystans przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu

- zachować odległość podczas korzystania z parkometru wyznaczoną przez „taśmy poziome”

Przy każdym z parkometrów będzie znajdował się dozownik z płynem do dezynfekcji. Przypominamy o możliwości dokonania opłaty za miejsce parkingowe poprzez aplikację APCOA FLOW. Obsługa parkingowa będzie realizowała swoje zadania w maseczkach i rękawiczkach ochronnych.

Wchodząc na Stadion Energa Gdańsk każdy widz podejmuje świadomą decyzję oraz akceptuje ryzyko związane z zagrożeniami epidemiologicznymi, wywołanymi wirusem COVID-19. Kibice zobowiązani są przy tym do przestrzegania ww. warunków i obostrzeń.