Wspólnie znaczy lepiej! - Klaster Czasu Wolnego

17.12.2013
Wspólnie znaczy lepiej! - Klaster Czasu Wolnego

PGE ARENA była dziś miejsce spotkania członków założycieli Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego (BKPCW). Na spotkaniu powołano Zarząd Klastra i jego Prezesa. Miejsce na zebranie założycielskie wybrano nie przypadkowo. Arena Gdańsk Operator jest wśród ośmiu podmiotów, które klaster tworzą. Pozostałe to: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG), Związek Miast i Gmin Morskich (ZMiGM), Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (AWFiS), Fundacja Gdańska, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” oraz Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie.

Definicja klastra stworzona przez Ministerstwo Gospodarki RP mówi o łączeniu ze sobą uczelni, przedsiębiorstw, stowarzyszeń wspierających firmy oraz samorządów po to, by uzyskać wzmocnienie organizacyjne pozwalające na sprawniejsze przeprowadzanie wspólnych projektów. BKPCW w taką definicję się wpisuje i pozwoli usystematyzować dotychczasowe osiągnięcia swoich członków oraz otworzyć nowe możliwości biznesowego wykorzystania potencjału poszczególnych parterów. Oferty wspólnie budowane, przynoszące nowe, innowacyjne pomysły na spędzanie czasu wolnego będą kierowane nie tylko do mieszkańców Pomorza, czy Polski, ale także całego Regionu Morza Bałtyckiego. Taki cel przyświeca dziś powołanemu Zarządowi Klastra, w skład którego weszli:  Prezes – Andrzej B. Piotrowicz (PUMA), oraz członkowie: Joanna Jedel (AWFiS), Tomasz Kowalski (AGO), Mariusz Stachnik (SRSG”Wiedza”) i Grzegorz Walczukiewicz (ZMiGM).

Udane spędzanie czasu wolnego jest kluczem do sukcesu w naszym życiu zawodowym – mówił nowo wybrany Prezes Klastra, Andrzej B. PiotrowiczDobry wypoczynek, z wykorzystaniem interesujących ofert na spędzenie wolnych dni, procentuje później w zwiększeniu skuteczności i efektywności w pracy. Wierzę, że wspólnie, po zjednoczeniu naszych sił, jesteśmy w stanie zaproponować mieszkańcom Pomorza, ale także turystom z całej Polski, jak również Rosji, Finlandii czy Szwecji oferty odpowiadające ich oczekiwaniom i na tyle ciekawe i oryginalne, że przyciągną do wszystkich krajów nad Bałtykiem bardzo wielu gości.