Posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa

03.10.2016
100 przedstawicieli rządu i województw na Stadionie Energa Gdańsk

W dniach 29-30 września na Stadionie Energa Gdańsk w ATOM CLUB odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynującego Umowę Partnerstwa.

Dyskusję o odpowiedzialnym rozwoju rozpoczęli Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. W III Posiedzeniu Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa uczestniczyło 100 przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wszystkich województw.