Pomagamy szukać rachmistrzów spisowych!

04.02.2021
W Gdańsku potrzeba 194 rachmistrzów, którzy przeprowadzą Narodowy Spis Powszechny. Aby zgłosić swoją kandydaturę wystarczy w dniach od 1 do 9 lutego wysłać mail.

Narodowy Spis Powszechny dokonywany jest w Polsce co dziesięć lat i odbędzie się w tym roku. Obecnie poszukiwani są rachmistrzowie, którzy go przeprowadzą.

Gminny Komisarz Spisowy tj. prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spisu powszechnego NSP 2021.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać podstawowe informacje (dane osobowe, adres) oraz oświadczenia kandydata m.in. o korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

Szczegóły dotyczące składania aplikacji: https://bit.ly/3cGGpSo

Spis
Spis_1