Komunikat o dostępności zwiedzania i punktu widokowego w dniach 01.11, 02.11 i 11.11.2020.

29.10.2020
W dniu 01.11.2020 zwiedzanie obiektu będzie niedostępne.

W dniach 02.11.2020 i 11.11.2020 zwiedzanie będzie możliwe zgodnie z codziennym godzinami dostępności.

W dniu 01.11.2020 punkt widokowy będzie niedostępny.

W dniach 02.11.2020 i 11.11.2020 wejście na punkt widokowy będzie możliwy zgodnie z codziennymi godzinami dostępności.


komunikat grafa