Deszczówka do 25 tysięcy wanien kąpielowych

01.03.2014
Nowoczesna PGE ARENA oznacza także, iż jest to obiekt ekologiczny.

Określenie nowoczesny stadion oznacza nie tylko wysoki poziom infrastruktury teleinformatycznej, wysoka jakość miejsc uczestniczenia w widowiskach czy dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowoczesna PGE ARENA Gdańsk to także obiekt ekologiczny. Obiekt z komputerowym systemem blokowej regulacji oświetlenia, temperatury i stopnia wentylacji poszczególnych pomieszczeń oraz z systemem wykorzystania wody deszczowej w codziennym funkcjonowaniu stadionu.

Woda deszczowa zbierana jest z dachu stadionu przez 3 rynny zlokalizowane odpowiednio na krawędziach dachu nad trybunami, na elewacji zewnętrznej oraz na dolnej krawędzi elewacji zewnętrznej. Zebrana woda odprowadzana jest do zewnętrznego kanału i dalej przewodami rurowymi do żelbetowego zbiornika retencyjnego.

Zbiornik retencyjny znajduje się pod trybuną wschodnią (żółtą) i jest w stanie pomieścić do 3150 m³ wody deszczowej. Czyli tyle ile średnio zużywa w ciągu roku 60 mieszkańców Polski. 

schemat wody deszczowej

Zebrana woda deszczowa jest filtrowana mechanicznie i dalej będąc już tzw. wodą szarą przekazywana do wykorzystania w spłukiwaniu pisuarów i WC oraz do podlewania murawy. W zeszłym roku 31% całości wykorzystanej wody na PGE Arena Gdańsk to była woda deszczowa. To dużo mniejsze koszty finansowe i dużo większa oszczędność cennego dla nas zasobu – wody.

4305 m³ zaoszczędzonej w ciągu roku wody to równowartość 4 mln 305 tyś. litrowych butelek wody albo ponad 25 tysięcy wanien kąpielowych.

Zbiornik retencyjny wyposażony jest w przelew odprowadzający nadmiar wody deszczowej do rowu melioracyjnego oraz możliwość jego uzupełnienia z wodociągów miejskich. Od początku jednak funkcjonowania stadionu nie było jeszcze potrzeby uzupełniania wody z instalacji wodociągowej.

W niedalekiej przyszłości woda szara obsługiwać będzie także pisuary i WC w Centrum Rekreacyjno – Sportowym zlokalizowanym pod trybuną żółtą.


4,5m³ - średnia miesięczna zużycia wody przez 1 osobę w Polsce

170-200 l - średnia pojemność wanny kąpielowej

3150 m³ - pojemność zbiornika na deszczówkę na PGE ARENA Gdańsk

13721 m³ - ilość wody wykorzystanej w 2013 roku na PGE ARENA Gdańsk

4305 m³ - ilość wody deszczowej wykorzystanej w 2013 roku na PGE ARENA Gdańsk