Asystent kibica na mecz Polska – Włochy

09.10.2020
Zachęcamy się do zapoznania się z Asystentem Kibica obowiązującym na spotkanie Polska-Włochy w ramach Ligi Narodów UEFA w dniu 11.10.2020

Najbardziej aktualna wersja ASYSTENTA KIBICA zawsze na stronie: www.laczynaspilka.pl

Polski Związek Piłki Nożnej zaprasza na międzynarodowy mecz Ligi Narodów UEFA Polska - Włochy w dniu 11 paź- dziernika 2020 r. na Stadionie Energa Gdańsk. Bramy stadionu zostaną otwarte o godzinie 18.45. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

Jak przygotować się do meczu i czego spodziewać się w związku z obecną sytuacją.

* upewnij się, że Twój stan zdrowia pozwala na udział w meczu (nie masz objawów CO- VID-19),

* jeśli w ciągu ostatnich 14 dni uzyskałeś pozytywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2 lub miałeś kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik badań na obecność SARS-CoV-2 - nie przychodź na stadion,

 * upewnij się, że posiadasz maseczkę ochronną, którą zasłonisz usta i nos – jest to warunek wejścia na sta- dion. Zgodnie z wymogami UEFA, nie zdejmuj maseczki przez cały okres pobytu na stadionie,

* podczas wchodzenia na stadion zdezynfekuj dłonie i rób to wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

* poruszając się na stadionie utrzymuj bezpieczny dystans od innych uczestników imprezy (min. 1,5 m) oraz miej za- wsze zasłonięte usta i nos,

* organizator jest uprawniony do wprowadzania dalszych obostrzeń jeśli są one uzasadnione ze względów bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na Stadionie (np. kontrola temperatury ciała),

- zakryj usta i nos

- korzystaj z dostępnych środków do dezynfekcji rąk

- zachowaj odstęp od innych osób

- zajmij miejsce wskazane na bilecie

- stosuj się do poleceń organizatora, stewardów i spikera zawodów

O której godzinie mogę wejść na stadion?

Organizator sugeruje przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, przy czym bramy stadionu będą otwarte dla widzów już od godziny 18:45. W oczekiwaniu na mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, wziąć udział w ciekawym programie rozrywkowym prezentowanym na żywo, a także zjeść posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicznych.

Na bilecie znajdują się różne bramy. Którą wybrać?

Kibic dostanie się na stadion każdą z bram 8, 10, 11. Sugerujemy wybór bramy, która znajduje się najbliżej sektora oznaczonego na bilecie. Dla ułatwienia przypominamy że bramy zlokalizowa- ne są odpowiednio: Brama 8 - przy ul. Żaglowej | Brama 10 - przy ul. Marynarki Polskiej | Brama 11 - przy ul. Uczniowskiej.

Jak dotrę na stadion?

Bezpłatny zbiorowy transport publiczny. Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając z licznych środków transportu publicznego. PZPN w porozumieniu z Miastem Gdańsk oraz Operatorem  Stadionu Energa Gdańsk zapewnił wszystkim posiadaczom biletów na mecz prawo do bezpłatnego przejazdu autobusami i tramwajami ZTM Gdańsk od godziny 16:00 w dniu 11.10.2020 r. (dzień meczowy) do godziny 02:00 w dniu 12.10.2020 r.

Należy mieć na uwadze, że z przyczyn technicznych, niezależnych od organizatora - nie będą kursować pociągi SKM na trasie z Gdańska Głównego do przystanku Gdańsk Stadion Expo.

Z kierunku Gdyni oraz śródmieścia Gdańska pociągiem SKM można dojechać do przystan- ku „Politechnika SKM”, a następnie udać się pieszo na Stadion Energa Gdańsk.

Pozostałe informacje transportowe:

W dniu meczu linia tramwajowa 7 w godz. 18:00 – 20:30 będzie kursować na trasie Łosto- wice Świętokrzyska-Chełm-Brama Wyżynna- Dworzec Główny-Stadion-Nowy Port z często- tliwością co 10 minut.

Dojazd do Stadionu wzmocniony zostanie dodatkowymi autobusami linii 158 w godz. 18:00 – 20:30 będzie on kursował na trasie Wrzeszcz PKP- Zaspa-Czarny Dwór Płażyńskiego-Stadion-Stogi z częstotliwością co 10 minut.

PO MECZU - TRAMWAJE

Po zakończeniu meczu (ok. godz. 22:30) z przystanków zlokalizowanych przy Stadionie Energa Gdańsk odjadą tramwaje linii 7 do Łostowic Świętokrzyskiej przez Dworzec Główny-Chełm oraz tramwaje linii 12 do pętli Ujeścisko przez Dworzec Główny-Siedlce-Piecki-Migowo.

PO MECZU - AUTOBUSY

Zostaną również uruchomione dodatkowe kursy na liniach autobusowych 148 w kierunku Żabianki SKM oraz 158 w kierunku Wrzeszcza PKP. Autobusy odjadą ze specjalnego przystanku zlokalizowanego w ciągu ul. Uczniowskiej, na wysokości posesji nr 23. Kursy na linii autobusowej nr 158 w kierunku Stogi uruchomione zostaną zaraz po meczu. Przystanek odjazdowy to Stadion Energa Gdańsk 03 na ul. Marynarki Polskiej.

Rozkład jazdy autobusów i tramwajów z przystanku Stadion Energa Gdańsk dostępny na stronie https://ztm.gda.pl/

Uwaga! Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno w fazie dowozowej jak i odwozowej uczestników meczu mogą zostać wprowadzone operacyjnie (tj. wg potrzeb służb mundurowych) inne zmiany na liniach ZTM Gdańsk. Zmiany te będą dostępne na bieżąco na stronie internetowej ZTM Gdańsk www.ztm.gda.pl.

Samochód

Jeśli nie zamierzasz skorzystać z bez- płatnego transportu publicznego zwróć uwagę na dostępne parkingi (plan parkingów znajduje się na str. 1 Asystenta). W związku z meczem zostały przygotowane parkingi bezpłatne w ciągu ul. Marynarki Polskiej i Al. Płażyńskiego oraz parkingi płatne bezpośrednio przy Stadionie.

Parkingi płatne

Wjazd na teren przy Stadionie w dniu meczu zostanie ograniczony tylko dla posiadaczy kart parkingowych. Zamknięcie nastąpi w godzinach 18.00 do odwołania (najpóźniej do godz. 23.00) przy wjeździe na ulicę Żaglową od ul. Marynarki Polskiej oraz przy wjeździe na ulicę Pokoleń Lechii Gdańsk od strony wiaduktu oraz Letnicy. Odpłatne karty parkingowe dostępne na stronie bilety.laczynaspilka.pl. Uwaga! Jeśli nie posiadasz odpowiedniej karty parkingowej (otrzymanej od organizatora lub zakupionej online), nie podjeżdżaj w bezpośrednie otoczenie stadionu. Pamiętaj, aby umieścić kartę parkingową w widocznym miejscu (za przednią szybą samochodu lub zawieszona na lusterku) już w momencie wjazdu w strefę zamkniętą.

Bilety na mecz (kontrola)

Stewardzi będą sprawdzali zgodność dokumentu tożsamości z danymi zapisanymi na bilecie. Dane zawarte na bilecie nie podlegają zmianie. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Utracone, zniszczone lub skradzione bilety nie będą wydawane ponownie. Bilet może być skontrolowany wielokrotnie podczas pobytu na stadionie, dlatego należy go zachować przez cały czas, aż do końca imprezy. W przypadku trudności ze znalezieniem sektora lub miejsca należy skorzystać z pomocy stewardów. Zabronione jest blokowanie przejść na promenadzie, przejściach czy schodach. Przed rozpoczęciem meczu należy zająć miejsce na trybunie. Stewardzi będą zwracali na to szczególną uwagę.

Uwaga! Bilety print-at-home należy wydrukować. Bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na teren wydarzenia.

Bilety na mecz (sprzedaż)

Jeśli bilety nie zostały dotychczas wyprzedane, pozostają dostępne na stronie https://bilety.laczynaspilka.pl/ praktycznie do momentu rozpoczęcia meczu.

Należy mieć na uwadze, iż stacjonarna sprzedaż biletów nie będzie prowadzona w otoczeniu stadionu, ani w żadnym innym punkcie miasta.

Bilety na mecz (punkty obsługi)

W otoczeniu stadionu (przy bramie 10) oraz na samym stadionie zostaną utworzone specjalne punkty obsługi kibiców w kwestiach związanych z biletami (np. problemy z kodem kreskowym). W ww. punktach nie będzie prowadzona sprzedaż biletów.

Bezpieczeństwo

Należy pamiętać, iż przechodząc przez którąkolwiek ze stref kontro- li i następnie wychodząc kibic nie będzie uprawniony do powrotu. Prosimy mieć na uwadze, że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet. Personel pilnujący wejść może skontrolować zarówno kibiców oraz ich bagaż. Lista przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy/stadionu zostaną wywieszone na bramach wejściowych na obiekt. Regulamin imprezy masowej z dokładną listą zabronionych przedmiotów dostępny jest na stronie ww.pzpn.pl. Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocznie zgłaszać stewardom lub Policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji / zakończeniu imprezy, należy spokojnie udać się w stronę najbliższego dostępnego wyjścia. Należy wykonywać polecenia stewardów i spikera imprezy.

Dzieci

Każda osoba bez względu na wiek musi posiadać ważny bilet. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające mecz. W sytuacji zagubionego dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem.

Kibice niepełnosprawni

Osoby niepełnosprawne, które posiadają specjalną kartę parkingową PZPN dla swoich pojazdów mogą wjechać samochodem na obiekt przez bramę wskazaną na karcie. Wspomniane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są bezpłatnie przy zakupie odpowiedniego biletu. Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych. Osoby niewidome lub niedowidzące będą mogły skorzystać ze stadionowego systemu audiodeskrypcji przy pomocy własnych telefonów komórkowych (wyposażonych w radio i słuchawki). Wystarczy nastawić radio na częstotliwość 92,9 MHz. Wszyscy kibice w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc i asystę stewardów stadionowych.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

Bilet i ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka)

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?

Organizator stanowczo odradza zabierać ze sobą jakiekolwiek przedmioty (poza np. maseczką, szalikiem, telefonem, portfelem, kluczami itp.), a w szczególności przedmioty określone jako zabronione. Nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków, których sprawdzanie może opóźniać wejście na stadion.

Czy osoba niepełnoletnia potrzebuje opiekuna, aby wejść na mecz?

Tak, osoby do lat 13 mogą wejść na mecz tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

Czy na teren stadionu będzie można wnieść jakiekolwiek napoje?

Nie. Zakup napojów będzie możliwy w licznych kioskach gastronomicznych.

Czy na teren stadionu można wnosić aparaty fotograficzne i kamery video?

Stewardzi mogą odmówić wniesienia na teren imprezy oraz zabronić używania w trakcie meczu profesjonalnej kamery video lub profesjonalnego aparatu fotograficznego. Dotyczy to wyłącznie wielkogabarytowych / fotoreporterskich urządzeń rejestrujących dźwięk i/lub obraz z długim, wymiennym obiektywem.

mapka_parkingi_miasto